Čebelarstvo Auguštin

Zamenjava matice

Sodobnega čebelarjenja ni brez izbranih, zelo plodnih matic. Samo take zagotavljajo nagel razvoj in veliko živalnost družine, s tem pa tudi njen donos čez celo čebelarsko leto. Odgovorni čebelar si vestno zapisuje, kakšna sta stanje in kakovost vsake matice v čebelnjaku, tako da lahko že na začetku čebelarske sezone načrtuje potrebne zamenjave. Matice kranjske čebele so sicer lahko plodne več kot štiri leta, vendar jim plodnost po drugem letu začne usihati. Zato jih mnogi čebelarji v svojih gospodarskih panjih zamenjajo kar vsako leto. S tem si zagotovijo, da čebele kar najbolj izkoristijo paše in prinesejo obilo medu, cvetnega prahu, omogočijo pridobivanje matičnega mlečka, čebelarjeva opravila pa napravijo res učinkovita.

Zamenjava matice – splošno opravilo vsakega čebelarja

Zamenjava matice ni tako stalno čebelarsko opravilo, kot so na primer apitehnični ukrepi ali zatiranje varaj, vendar je pogosto neizogibno, zato bi to opravilo moral dobro poznati in obvladati vsak čebelar. Zamenjava matice zahteva veliko natančnost, previdnost in precej praktičnega znanja, kajti kaj lahko se zgodi, da čebelja družina takoj umori dragoceno rodovniško matico. Če se zavedamo, da je zamenjava starih in neproduktivnih matic nujna za uspešno in donosno čebelarjenje, bo ta tehnološki postopek hitro postal sestavni del našega znanja. Prav tako moramo biti pozorni na čebelje družine, ki ne ustrezajo morfološkim lastnostim kranjske sivke – Apis mellifera carnica. Odločitev za zamenjavo matice v takšni družini je nujna.

Uspešnost zamenjave matice je odvisna od njenega sprejema v čebelji družini

Da bi čebelja družina sprejela matico, mora biti brez matice in matičnikov. Čebele tudi ne bodo sprejele matice, če je bila družina dlje časa brez nje. V takšnih primerih začnejo brezmatične čebelje družine izdatneje krmiti nekaj mladic z matičnim mlečkom, zaradi česar se jim razvijejo nerazviti jajčniki, tako da začnejo zalegati. Ker se te čebele ne morejo opra-šiti, zalegajo samo trotovska jajčeca, iz katerih se izležejo okvarjeni troti. Zato jih imenujemo trotovke ali lažne matice. Takšni družini ne dodajamo matice, temveč vse čebele ometemo pred srednje močnim panjem zunaj čebelnjaka, ometeno satje, če je še v redu, pa porazdelimo med druge družine.

Če iz kakršnega koli razloga nismo prepričani, daje družina zares brezmatična, moramo to preveriti. To storimo tako, da iz ene izmed družin vzamemo zaležen sat z vsaj nekaj jajčeci oziroma mladimi ličinkami, ga označimo z risalnim žebljičkom in postavimo v sredino plodi-šča družine, pri kateri preverjamo navzočnost matice. Tej smo pred tem seveda odvzeli ustrezen sat. Po nekaj dneh pregledamo dodani sat z zalego. Če so v njem zgrajeni matičniki, v družini zanesljivo ni matice in brez skrbi ji bomo lahko dodali novo. Matičnike potrgamo, sat pa vrnemo v panj, iz katerega smo ga vzeli.

V čebelarski praksi poznamo veliko različnih načinov zamenjave matice, vsem pa je skupno to, da matico menjamo tedaj, kadar pašne in vremenske razmere omogočajo dobro razpoloženje čebelje družine. Pri vseh postopkih je pomembno, da čebelje družine 7-10 dni po sprejetju matice ne vznemirjamo, torej v njej ne izvajamo pregledov, ne zatiramo varaj in je ne prevažamo. Čebel ne smemo vznemirjati vse dotlej, dokler mlada matica ni začela zalegati prvih jajčec. V nasprotnem bodo čebele mlado, komaj sprejeto matico v želji po zaščiti stisnile v klobčič, pri tem pa jo lahko poškodujejo in pogosto tudi zadušijo.

Čebelja družina najraje sprejme novo oprašeno matico nekaj ur po odstranitvi stare. Kot rečeno, na sprejem matice ugodno vpliva tudi paša. Če je v naravi ni, je priporočljivo, da družino nekaj dni pred zamenjavo matice krmimo. Pet do šest ur pred postopkom iz čebelje družine odstranimo staro matico, po preteku tega časa pa ji dodamo mlado oprašeno matico v transportni matičnici, ki smo jo dobili pri vzrejevalcih matic.

Ker je transportna matičnica ploščate oblike, jo lahko vstavimo ali obesimo med dva sata z izlegajočo se zalego.

Namestimo jo tako, da delavke nimajo dostopa do odprtin, skozi katere imajo stik z matico. Naslednji dan pogledamo, kakšno je razpoloženje v družini. Če delavke obsedajo matič-nico, prhutajo s krili in če jih z lahkoto odstranimo z matični-ce, jim omogočimo dostop do testa in panj zapremo. Če pa so čebele nemirne in jih s težavo odstranimo z matičnice, počakamo še kak dan. Če stanje tudi drugi dan ni drugačno, je najbolje, da matičnico z matico odstranimo, v panj pa damo sat z nepokrito zalego in se prepričamo, ali je družina zanesljivo brezmatična.

Metoda za zagotovljeno najboljši sprejem matice

Eden izmed najuspešnejših načinov dodajanja mlade matice v brezmatično čebeljo družino je metoda dodajanja z matičnico z mrežastim pokrovom. To je plastičen okrogel pokrov, velikosti O 10 cm in globine 20 mm, pokrit z mrežo 3×3 mm, ki ga dobimo v vsaki dobro založeni čebelarski trgovini. V takšno matičnico dodamo mlado matico pred koncem dneva, po 5-6 urah brezmatičnosti čebelje družine, ko se ta že počuti osirotelo.

Na enem od satov v sredini čebeljega gnezda, na delu s pokrito zalego, iz katere se že izlegajo mlade čebele, ter z nekoliko odprtega medu, svežega cvetnega prahu in nekaj praznimi celicami, mlado matico pokrijemo z matičnico z mrežastim pokrovom. Pri izbiri sata s pokrito zalego moramo dati prednost satu s starejšim satjem, ker ga čebele težje pregrizejo. Matica se v prostoru pod pokrovom neovirano giblje
Matica kranjske čebele
in izlega jajčeca. Čebele, ki se izlegajo sprejemajo matico, jo hranijo in prenašajo matično snov na čebele, ki so na zunanji strani mreže pokrova. Vonj mlade matice se hitro izenači z vonjem čebelje družine, zato se med mlado matico in čebelami hitro vzpostavi pristen odnos. Po 48 urah, ko je matica že zalegla prazne celice, umaknemo pokrov in spustimo matico. Največkrat pa čebele pod pokrovom že same naredijo prostor in matico osvobodijo. S takšno matičnico je priporočljivo dodajati dragocene matice, saj zagotavlja najboljši sprejem.

Sklep

Dodajanje in zamenjevanje matic je zahtevno opravilo in včasih se zgodi, da nam zadeva spodleti. Zaradi tega ne smemo obupati, kajti neuspeh je najboljša motivacija za uspeh. Vsi uspešni ljudje se zavedajo, da kolikor bolj želiš biti uspešen, toliko več neuspehov je treba premagati. Na koncu ugotovimo tudi to, da se iz neuspehov naučimo precej več kot iz uspehov.