Čebelarstvo Auguštin

Razvoj

Razvoj čebele od jajčeca do tedaj ko se izleže traja 21 dni. To dobo razdelimo na tri obdobja:

– v dobo jajčeca,
– dobo odkrite ličinke ali žerke
– dobo pokrite ličinke ali bube.

Matica, ki izleže jajčece na dno satne celice, je valjaste oblike, nekoliko ukrivljeno in veliko 1,3-1,5 mm. Znotraj jajčeca sta jajčna citoplazma in hranilna snov, ki jo pri jajcih ptic predstavlja jajčni rumenjak. Jajčece se v celici razvija tri dni. Po legi jajčeca v satni celici lahko ocenimo približno starost jajčeca. Pri pogledu v zaležene satne celice vidimo, da je prvi dan jajčece v satni celici postavljeno skoraj navpično, drugi dan je že močno nagnjeno, tretji dan pa leži na dnu satne celice.

Po treh dneh poči jajčna kožica in izleže se ličinka, ki ima obliko črvička. Telo ličinke je brez zunanjih nog in kril, v satni celici je sorazmerno neaktivna v primerjavi z ličinkami drugih vrst žuželk. Ličinka leži na dnu celice, ki jo začno krmilke takoj polniti z matičnim mlečkom. Ker črviček dobesedno plava v hrani, ga imenujemo tudi žerka. Zaradi obilice hrane žerka zelo hitro raste. Žerka pet dni neprestano je in svojo težo poveča za več kot 500-krat. Ličinke čebel delavk in trotov dobijo v prvih treh dneh s hrano matični mleček, pozneje pa su mu primešane tudi druge sestavine, ki zmanjšujejo kakovost hrane. Matično ličinko čebele krmilke ves čas razvoja krmijo s matičnim mlečkom. Ličinke nakopičijo v svoje telo rezervne hranilne snovi, ki jih porabijo v nadalnjem razvoju v stadiju bube. Ko prenehajo jesti so že tako velike, da na dnu celice nimajo prostora, zato se začno postavljati pokonci. Pred zabubljenjem so že tako debele, da se v celici lahko razvijajo le v pokončnem položaju.

Medtem čebele pokrijejo celice s poroznimi, ravnimi voščenimi pokrovci se začne zadnja faza v razvoju čebele, doba pokrite ličinke ali bube. Ko se buba zaprede, se prično oblikovati posamezni organi, ki so značilni za odraslo čebelo. Doba bube traja pri čebeli 9 dni. 21. dan čebela pregrizne pokrov na celici, ga počasi razdrobi ter zleze sama iz celice, matica in troti pa celični pokrovec izžagajo ob robu celice, tako da te pokrovce lahko vidimo na podnici panja.