Čebelarstvo Auguštin

Pomen zimskih čebel

Čebeljo družino sestavljajo čebele, troti in matica. Neodvisno od števila čebel, podnebja in oblike panja v katerem so čebele, čebelja družina skozi vsako leto prehaja skozi pet različnih faz biološkega ciklusa življenja. Te faze so zelo pomembne, kajti pri večjih spremembah in generacijskih nesorazmerjih znotraj teh faz, lahko pride do propada večjega števila čebel in tudi cele čebelje družine.

V prvi razvojni fazi, ki se začne v mesecu januarju in se konča v prvi polovici meseca marca , se rojevajo čebele prve generacije. Tedaj se porajajo maloštevilne čebele, katerih življenjska doba je približno 25 dni, tako da veliko čebel rojenih v tej fazi nikdar ne vidi dnevne svetlobe. Te čebele so specializirane za proizvodnjo matičnega mlečka, za prehranjevanje in nego matice, ter predstavljajo dober temelj za uspešnost druge faze razvoja. Čebele rojene v tej fazi biološkega ciklusa so prav tako pomembne , kakor čebele rojene v ostalih fazah biološkega ciklusa.

Druga faza razvoja čebelje družine se začne v prvi polovici meseca marca in se konča v prvi polovici meseca maja. S specializacijo posameznih organov so te čebele nosilec razvoja čebelje družine. Čebele druge generacije živijo v povprečju približno 40 dni in so 2 do 3 krat številčnejše, kakor čebele iz prve generacije. Čeprav se v čebelji družini v tem obdobju nahaja največ čebel iz pete generacije – to so tako imenovane zimske čebele, bi bil razvoj čebelje družine, brez teh čebel iz druge razvojne faze veliko slabši. Čebele druge generacije so usposobljene za proizvodnjo in izgradnjo voska, hranjenje in nego matice, nego zalege, prevzem in skladiščenje nektarja in cvetnega prahu, ter vzdrževanje higiene v čebeljem panju. To omogoča čebelam pete generacije to je zimskim čebelam, katere so bile rojene v preteklem letu, optimalen izkoristek svojega preostalega življenje za nabiranje nektarja in cvetnega prahu, kar omogoča optimalen razvoj čebele družine v vseh pogledih.

Tretja faza razvoja čebelje družine se začne v drugi polovici meseca aprila in se konča v prvi polovici meseca junija. V čebeljem panju se v tem trenutku nahaja velika količina pokrite čebelje zalege, čebel , medu in cvetnega prahu. V tem obdobju prihaja do zamenjave zimskih čebel s mladimi čebelami tretje generacije. Čebelja družina se v tej fazi približuje tudi svojemu maksimumu. V določenem trenutku pride do nesorazmerja med številom mladih čebel in številom ličink, katere so mlade čebele sposobne negovati in hraniti.

Čebele druge in tretje generacije imajo v primerjavi s čebelami pete generacije, to je zimskimi čebelami, možnost hranjenja štirikrat večje količine ličink . Zaradi tega v čebelji družini prihaja do naglega povečanja čebel tretje generacije, katere nimajo dela – ta pa se v glavnem sestoji iz hranjenja in nege zalege. V primeru, da v tem obdobju v naravi primanjkuje nektarja, katerega bi pašne čebele prinesle v panj in tako zaposlile večje število čebel, delovna vnema ostalih čebel naglo upada. Čebele tretje generacije tako prenehajo z vnašanjem nektarja in cvetnega prahu, ter začnejo lenariti in prazniti medene zaloge v panju. V razvitih voščenih žlezah jim visijo voščeni listki, ki jih silijo v izgradnjo novega satja po možnosti v novem prebivališču.

Čebele tretje generacije so zato povzročitelj rojilnega nagona. Število čebel katere hranijo in negujejo matico se zmanjša na minimum v takšni meri, da se je matica prisiljena hraniti z medom, kar povzroči prekinitev zaleganja. Matica izgublja telesno težo in postane sposobna za letenje. Z prenehanjem zaleganja v panju nastane še večja nezaposlenost čebel, katere se v grozdih zbirajo na bradah in na zidovih panja. Na ta način, čebele zbirajo energijo in tako ostanejo fiziološko mlade. To energijo bo izkoristile po rojenju, v novem prebivališču, za gradnjo satja in novega gnezda, v kolikor tega čebelar seveda ne prepreči.

Četrta faza razvoja čebelje družine je nadaljevanje tretje faze. Začne se v drugi polovici meseca maja in se konča v prvi polovici meseca julija. Sedaj dobimo čebele četrte generacije , med katerimi je veliko število trotov. To je višek razvoja in skrajni domet čebelje družine. Med in cvetni prah, katerega so sedaj nabrale čebele, niso nabirale za čebelarja, ampak za zagotovitev normalnega razvoja čebelam pete generacije, ki bodo na teh medenih zalogah dočakale maj naslednjega leta.

Peta faza se začne z razvojem pete generacije čebel in sicer od druge polovice meseca julija, pa vse do druge polovice meseca septembra. Od številčnosti in celotne kvalitete teh čebel, je odvisno koliko viška medu, cvetnega prahu in matičnega mlečka bomo dobili v naslednjem letu.

Čebele pete generacije, ali kakor jih radi poimenujemo zimske čebele so genetsko formirane, da živijo dlje, ker zelo malo delajo in tako potrošijo pet krat manj hrane, kot čebele ostalih generacij. Prav tako svojo življenjsko energijo ne uporabljajo za hranjenje zalege, prinašanje vode, nektarja, cvetnega prahu in ostanejo tako fiziološko mlade. Ohraniti zdravje , življenjsko in delovno sposobnost teh zimskih čebel predstavlja osnovno in glavno nalogo vsakega čebelarja. Kako bo to čebelarju v tem časovnem obdobju uspelo je odvisno od njegovega čebelarskega znanja in od njegove marljivosti.

Da bi bili čebelarji pri tej nalogi čim bolj uspešni, moramo upoštevati naslednja pravila, ki so :

1.Da pri točenju v mesecu juliju, čebel ne oropamo in v panju pustimo vsaj nekaj kilogramov medu. V mislih imejmo stari čebelarski pregovor, ki pravi: »Med se na medu dela».
2.Da zimske čebele konec julija in avgusta v čim večji meri očistitimo varoj, ter jih tako ohranimo pri dobrem zdravju in v maksimalni fizični kondiciji.
3.Da zimskih čebel ne obremenjujemo z zimskim krmljenjem , kar pomeni, da za to delo izkoristimo čebele četrte generacije. Zimsko krmljenje opravimo najkasneje do konca avgusta oz. pogojno do sredine septembra.
4.Da v primeru sušne in brezpašne dobe v avgustu, čebelje družine dražilno krmimo in tako ustvarjamo pogoje v katerih matica nenehno zalega.
5.Da zimske čebele konec oktobra ali novembra, ko so brez zalege, tretiramo z oksalno kislino in jih tako v popolnosti očistimo varoj.

V kolikor se bomo ravnali po teh postopkih, bomo imeli zimske čebele polne življenjske energije in pozitivnega naboja, kar pri čebelah predstavlja temelj za dober spomladanski razvoj.