Čebelarstvo Auguštin

Pomen testnega vložka v panju

Naloga vsakega čebelarja je pridelati neoporečne čebelje pridelke ki so; med, cvetni prah, propolis, vosek in matični mleček. Biokemične lastnosti in medicinske vrednosti teh naravnih pridelkov morajo biti nespremenjene in brez vsebnosti ostankov kemičnih sredstev, ki jih uporabljamo za zatiranje največjega sovražnika čebel in čebelarja Varroe Destructor.

Ne glede na to, katero sredstvo uporabljamo pri zatiranju varoje pa je bistvenega pomena, da vemo, v kolikšni meri so čebelje družine napadene z tem zajedavcem. Ugotavljanje števila odpadlih varoj, tako naravnega odpada, kakor tudi odpada varoj po zatiranju, je postalo odločilnega pomena za sodobno čebelarstvo. Kakor zdravniki, ki za postavitev pravilne diagnoze potrebujejo laboratorijske izvide, tudi čebelarji potrebujemo takšne izvide za vsako čebeljo družino. Te dobimo na testnem vložku, kjer kontroliramo odpad varoj. Glede na število odpadlih varoj v testnem vložku lahko tako načrtujemo ukrepe in dela, ki jih bomo izvedli za zmanjšanje oz. uničenje tega zajedavca.

Za uspešno zatiranje varoj je bistveno, da imamo ves čas razvoja čebelje družine dober pregled nad njenim stanjem. Tako je prvi spomladanski ukrep, ko čebelje družine prvič pregledamo in v njih uredimo stanje, ugotavljanje napadenosti z varojami. Tega izvajamo z štetjem naravno odpadlih varoj na testnih vložkih – lovilcih varoj, pokritih z zaščitno mrežo. Testni vložek nam pove :
§ koliko varoje je približno v panju
§ odkriva rezistenco varoje na sintetične akaricide
§ odkriva reinvazijo iz okolice
§ spremlja uspešnost zatiranja

Poleg teh prednosti ima testni vložek še ostale pomembne naloge. Dokazano je, da se v času zaleganja v čebeljem panju približno 20 – 30 % varoj nahaja na panjskih čebelah, kjer se prehranjujejo z njihovo hemolimfo. Zaradi čistilnega vedenja čebel in dejstva hlapnih, aerosolnih, dimnih in kontaktnih sredstev, ki jih uporabljamo pri tretiranju, se te varoje osipajo iz čebel in uničene ali omamljene padajo na dno podnice. V kolikor na podnici nimamo testnega vložka z zamaščenim dnom, tu omamljene varoje počasi oživijo, se ponovno pričvrstijo na čebele in nato v čebelji družini nadaljujejo s svojim negativnim delovanjem.

Čebelje družine brez testnih vložkov v panjih imajo tako velike izgube, čebelarji pa ogromne probleme z uspešnim čebelarjenjem. Testni vložek mora biti osnovni del vsakega panja, ne glede na njegov tip. Tako so že pred leti pri nakladnem panju klasično ameriško podnico zamenjali z mrežasto podnico, ki ima za dno namesto desk mrežo. Izpod mreže se nahaja predal iz pločevine v katerega padajo varoje. Ker ta nima direktnega stika s čebelami, lahko v vsakem trenutku pri vsaki družini kontroliramo naravni odpad varoje..

Raziskave, ki so jih pod vodstvom slovitega entomologa Jeffa Pettisa pred leti napravili v Ameriki, dokazujejo, da imajo čebelje družine v LR panjih s takšno mrežasto podnico od 14 – 28 % manj varoj, kot tiste s klasično podnico. To so potrdili tudi kanadski čebelarski raziskovalci, ki so s takšno posodobljeno podnico dobili še boljše rezultate in sicer tudi do 37 % manj varoj v čebelji družini

Konstrukcija mrežaste podnice pri nakladnih panjih je zelo preprosta in si jo lahko napravi vsak malo bolj spreten čebelar. Gre za trden lesen okvir v velikosti tlorisa nakladnega panja z ekspandirano aluminijasto mrežo v sredini. V kolikor bi uporabili navadno mrežo, bi to kaj kmalu uničile kisline, ki jih uporabljamo za zatiranje varoj. Ker je pri LR panjih podnica del, ki je najbolj izpostavljen zunanjim vremenskim vplivom in zato najhitreje propade, je njene lesene dele priporočljivo impregnirati in zaščiti proti vlagi.

Pod mrežo v podnici je pločevinasti predal, ki ima funkcijo testnega vložka za štetje odpadlih varoj po tretiranju ali za preverjanje naravnega odpada varoj. Podnica je skonstruirana tako, da so vsi njeni deli spojeni z vijaki in jih je mogoče v slučaju poškodb zamenjati.

V moji dosedanji čebelarski praksi je takšna mrežasta podnica s svojo specifično konstrukcijo pokazala številne prednosti, še posebno pri sodobnih načinih zatiranja varoj in pri uporabi zelo zahtevnih načelih ekološkega čebelarstva.

Največje prednosti takšne podnice so predvsem v:

1 popolnem nadzoru nad varojo in nad stanjem čebelje družine

Pločevinasti predal pod mrežasto podnico sega čez celotno dno čebeljega panja, in ga lahko izvlečemo kadar koli, ne da bi ob tem vznemirjali čebele. Varoje lahko tako preštejemo ob vsakem času in vremenu, ter glede na naravni odpad varoj ugotovimo ogroženost družine. Ker čebele zaradi mreže do odpadlih varoj nimajo dostopa in jih ne odnašajo iz panja, so dobljeni podatki o naravnem odpadu varoj zelo objektivni.

Naravna umrljivost varoje nam omogoča, da na poenostavljeni način ocenimo koliko varoj je v čebelji družini. Pri tej kontroli beležimo število odpadlih varoj in število dni v katerih so varoje padle v predal. Če v aktivni dobi tj. dobi zaleganja odpade 1 varoja na dan, pomeni, da je v družini od 120 do 130 varoj.

Kontrolo naravno odpadlih varoj opravljamo v pravilnih časovnih presledkih 7 do 10 dni. Ob vsakem pregledu preštejemo število odpadlih varoj. To število delimo s številom dni od zadnjega pregleda in tako dobimo dnevo število odpadlih varoj.

– če odpade manj kot ena varoja na dan zatiranje še ni potrebno,
– če odpadejo več kot 3 varoj na dan, je potrebno zatiranje takoj po točenju medu,
– če odpade več kot 10 varoj na dan , je potrebna takojšna intervencija.

S mrežasto podnico enostavno ugotavljamo tudi uspešnost zatiranja. Število odpadlih varoj po zatiranju pa je le približna informacija o številu varoj v družini in o uspešnosti postopka oziroma sredstva, ki smo ga uporabili za zatiranje.

Pri takšni podnici lahko glede na ostali odpadli drobir še ugotovimo: kje sedi družina, koliko satov zaseda in kolika je njena moč. Takšna informacija nam je še posebno pomembna v zimskem času, ko ni priporočljivo odpirati panjev.

2. pripravi kvalitetnejših čebel za prezimovanje

Matica v čebelji družini s mrežasto podnico preneha prej z zaleganjem, tako da zimske čebele niso obremenjene z vzgojo zalege pozno jeseni. To pomeni da čebele ostanejo v dobri kondiciji, neobremenjene in dolgožive, s sposobnostjo sigurnega preživetja zime. V čebelji družini tako v pozni jeseni nimamo zalege, ki je pravi razvojni inkubator varoj. Te so sedaj na čebelah, kjer jih lahko že sredi novembra uničimo z oksalno kislino.

3. uspešnejšem prezimovanju čebeljih družin

V kolikor čebelje družine prezimujemo nad mrežastimi podnicami v panju zagotovimo dobro zračenje, satje ne plesni, čebele pa niso prizadete zaradi mraza. Malenkostno je povečana poraba zimske zaloge. Število umrlih čebeljih družin preko zime z takšno podnico je precej manjše, kot tistih z klasično podnico..

4. hitrejšem spomladanskem razvoji čebeljih družin

Matica v čebelji družine z mrežasto podnico prične kasneje zalegati, kar pomeni kasneje boljše temperaturne pogoje za donos nektarja, cvetnega prahu in vode. S tem odpade tvegano izletanje čebel po vodu in cvetni prah v hladnem vremenu, panjske čebele pa tako niso obremenjene z nego zgodnje zalege.

5. boljšemu zračenju med prevozom

Z umikom pločevinastega predala izpod mreže podnice dobimo prostor, ki nam omogoča med prevozom boljše zračenje panja. Ob prevozu so čebele vznemirjene in povečajo temperaturo v čebeljem panju tudi do 41° C, kar povzroči intenzivno odpadanje varoj. Zmanjšanje števila varoj pa ugodno vpliva na zdravstveno stanje čebelje družine.

Mrežasta podnica poleg preprečevanja direktnega kontakta odpadlih varoj in čebel, ter enostavne kontrole naravnega odpada varoj, v veliki meri pospešuje razvoj čebelje družine in tako kompenzira morebitne izgube čebel zaradi tega zajedavca. Slovenski čebelarji se na žalost vse premalo zavedajo prednosti ki jih prinaša takšna mrežasta podnica pri čebelarstvu. V AŽ panj je nekaterim težko vstaviti celo enostaven testni vložek, preureditve AŽ panja z mrežasto podnico pa so prej izjeme kot pravilo .