Čebelarstvo Auguštin

Pomen cvetnega prahu

Čebelarji dajemo pri prezimovanju čebeljih družin predvsem povdarek na dva dejavnika: moč čebelje družine in zalogam medu. Ta dva faktorja sta sicer za samo prezimovanje zelo pomembna, vendar obstajajo še drugi dejavniki, ki prav tako vplivajo na uspešnost prezimovanja in na razvoj čebelje družine skozi celo čebelarsko leto. Ni pomembno le to, kako čebelja družina vzdrži in preživi dolge in mrzle zimske mesece, ampak kako se bo družina razvijala spomladi. Zimske čebele, ki so se izlegle jeseni, v normalnih pogojih živijo do šest mesecev in v večini odmrejo že februarja ali marca. Do tega časa morajo te zimske čebele vzrediti prvo generacijo mladih čebel, ki bodo zamenjale stare in odmrle čebele. Za takšno obnovitev čebelje družine v zimskem času ne zadoščajo le zadostne količine medu, ampak morajo imeti čebele tudi zadostno količino cvetnega prahu, saj brez njega reja zalege ni mogoča.

Čebelarji moramo pri prezimovanju čebeljih družin zato poleg zadostnih količin medu čebelam priskrbeti tudi zadostne količine cvetnega prahu. V njem se nahajajo vse sestavine, ki jih čebele potrebujejo za svoj normalen razvoj. To so beljakovine, sladkorji, masti minerali, aminokisline, hormoni, vitamini in več kot 50 encimov. Encimi v cvetnem prahu delujejo kot katalizatorji in pospešujejo kemijske reakcije v mnogih življenjskih procesih čebele. Cvetni prah tako deluje baktericidno in antiproteazorno in je zato tudi zdravilo in hrana, brez katerega ne bi bilo matičnega mlečka. Čebelarji pa vemo, da je matični mleček osnovna hrana za ličinke in matico, brez cvetnega prahu ni mladih čebel, ne matice, ne voska in ne plodnih trotov. Čebele se brez cvetnega prahu hitrejše fiziološko starajo, skrajša se jim življenjska doba, manj so odporne na bolezni in slabše prenašajo nizke temperature.

Posledice pomanjkanja cvetnega prahu

Pomanjkanje cvetnega prahu ob koncu zime ali v začetku spomladi povzroči slabši razvoj in je osnovni vzrok za nenehno slabljenje družin spomladi. Spomladi čebelarji pogosto pripisujejo upadanje moči čebeljih družin slabemu vremenu, resnični vzrok pa je pomanjkanje peloda v panjih. Čebelja družina, katera v čebelji panj ne prinaša cvetnega prahu, oziroma je ostala brez njegovih zalog je obsojena na propad, kajti pomanjkanje beljakovin povzroči izgubo telesne teže čebel in njihovo hitro odmrtje. Takšna beljakovinska lakota povzroči prekinitev delovanja žleznega sistema čebel, posebno krmilnih in voskovnih žlez. Čebele prenehajo graditi satje, izločati matični mleček in hraniti matico in ličinke. V kolikor matica v tem neugodnem obdobju polaga jajčeca, se iz njih ne morejo razviti čebele, kajti vse ličinke pojedo čebele delavke, tako da takšna čebelja družina slabi in postane neodporna na bolezni.

Pomanjkanje cvetnega prahu na jedilniku čebelje družine v jeseni je tudi eden od vzrokov za pojav infekcijskih bolezni, prav tako so zaradi takšnega pomanjkanja ustvarjene ugodne pogoje za razvoj ostalih bolezni, kot so: akaroza, nosema in huda gniloba čebelje zalege.

Kako do cvetnega prahu

Ker je kvaliteta zazimljenih čebel odvisna od količine cvetnega prahu je priporočljivo, da imajo čebele v jeseni pašo bogato z cvetnim prahom. Tu se čebele lahko oskrbijo z zadostnimi zalogami cvetnega prahu za prezimovanje. Vendar v kolikor pride v jeseni še do kakšne tihe paše, mlade matice vneseni cvetni prah porabijo za rejo zalege , zaradi česar dočakajo zimsko obdobje brez potrebnih zimskih zalog. V takšnih primerih mora za zaloge cvetnega prahu poskrbeti čebelar.

Najboljša in najenostavnejša priložnost da pridemo v cvetnega prahu je v času cvetenja sadnega drevja. Tedaj čebele prinesejo toliko cvetnega prahu, da matici onemogoča odlaganje jajčec. Iz čebeljega panja, kjer sta dva ali več satov vsaj do tretjine napolnjeni s cvetnim prahom odvzamemo sat s cvetnim prahom brez zalege in ga shranimo do zazimljenja. Tedaj ga dodamo družini brez cvetnega prahu tik ob osrednje sate, na katerih se oblikuje zimska gruča.

Rezervno količino cvetnega prahu si lahko zagotovimo tudi z nabiranjem s pomočjo smukalnika Nabran cvetni prah konzerviramo in ga v takšnem stanju hranimo do trenutka, ko ga je potrebno dodati čebelji družini.