Čebelarstvo Auguštin

Oskrba izrojencev

Junij je mesec najizdatnejše paše. Travniki so v najlepšem cvetju, družine pa na vrhuncu svojega razvoja. Na tisoče čebel je vsak dan v polni pripravljenosti, da opraši vse brezštevilno cvetje in nabere medičino, ki se je čez noč nabrala v drobnih čašicah. Sati se počasi polnijo in v vrhnjih delih so že prve celice, ki so jih čebele začele pokrivati z voščenimi pokrovci.

Obdobje rojenja še ni končano. Tja do kresa se rojev ni treba izogibati, zlasti če smo se odločili za obnovo ali povečanje svojega čebelarstva. Do jeseni se bodo namreč prav lepo razvili in ob količkaj ugodni paši nabrali dovolj hrane za zimske mesece. Pri gospodarskih družinah zdaj ni posebnega dela, večjo pozornost pa je treba nameniti izrojencem in družinam, nastalim iz majskih rojev.

Izrojenec je »skladišče« varoj

Če je družina izrojila, je naša naloga, da v izrojencu preprečimo nove roje. Zato četrti dan po odhodu roja v njem uničimo vse matičnike razen enega – najlepšega. Prihodnjih 14 dni pustimo izrojenca pri miru, potem pa pogledamo, ali je matica že začela zalegati. V večini primerov matica ne zalega toliko časa, da se izleže vsa stara zalega. Ker so po rojenju v pokriti zalegi izrojenca ostale več ali manj vse varoje, morajo zdaj hočeš nočeš na plan, tako da so po večini na čebelah. To je idealen trenutek za njihovo korenito zatiranje. Svetujem vam, da pri tem uporabite oksalno ali mlečno kislino po postopku pršenja. Žal večina čebelarjev pri uporabi te kisline pozornost usmerja v zatiranje varoj v roju, pri tem pa pozablja na to, da so skoraj vsi zajedavci ostali v izrojencu. Skratka, izrojenec je »s,kladišče« varoj in ko v njem še ni zalege, zaradi česar so varoje na čebelah, imamo edinstveno priložnost za njihovo uničenje.

V vseh izrojencih so mlade matice, ki se morajo prej ali slej sprašiti, da bodo lahko izlegale oplojena jajčeca. Na prahi so seveda izpostavljene neštetim nevarnostim. Marsikatera matica se ne vrne in družina osiroti. Čebelarja na brezmatičnost opozarjajo čebele same. Vznemirjeno lazijo po bradi in sprednji končnici panja, iz notranjosti pa se slišijo žalostni, pritajenemu tuljenju podobni glasovi. Največkrat se na bradi pojavijo tudi pege griže. Pod večer, ko izletavanje preneha, postanejo ti znaki še očitnejši. Če čebelar takšni družini ne priskoči na pomoč, se sprevrže v trotovca. Zdravljenje trotovca pa ni samo zamudno, ampak je največkrat tudi brezuspešno opravilo. Če po 14 dneh v izrojencu ne najdemo jajčec in matice, počakamo še teden dni.

Preizkus prisotnosti matice

Če jih tudi tedaj ni, je mogoče, da je matico doletela nesreča in je ni v panju. To nam zanesljivo pokaže spodaj opisani preizkus. Sumljivi družini dodamo v plodišče v sredino gnezda sat z mlado zalego in jajčeci brez čebel. Čez dva dneva nam zasilni matičniki na tem satu izdajo brezmatičnost, če teh ni, pa mora biti matica v panju. Če čez nekaj dni še vedno ne zasledimo jajčec, poiščemo matico in jo uničimo. Da bi zdaj v izrojenca dodali sat z zaprtim matičnikom in čakali, da si družina sama vzredi drugo matico, nima smisla, ker bi minili še najmanj trije tedni, preden bi ta začela zalegati. Družina bi preveč oslabela, ostarele in zgarane pašne čebele pa tudi niso več sposobne pravilne oskrbe zalege. Zato vam svetujem, da takšni družini dodate sprašeno matico v matičnici. Pri dodajanju matic moramo upoštevati tudi zunanje dejavnike, kot so paša, temperatura in letni čas. Najboljši uspeh pri dodajanju dosežemo pri normalnih zunanjih temperaturah in ob zmerno dobri paši.

Izrojencem dodamo matičnico z matico v plodišče zadaj med sate, in sicer tako, da je odprtina s pogačo obrnjena proti žrelu. Dan po dodajanju matičnice že lahko pogledamo, kako se do matice vedejo čebele. Če so do nje napadalne, če se v gruči trdno oklepajo matičnice in če z zadki pikajo v njene odprtine, je matico najbolje odstraniti iz panja. To čebeljo družino znova pregledamo in skušamo ugotoviti, zakaj se je pojavilo tako sovražno vedenje čebel (zaradi navzočnosti druge matice, matičnikov itd.). Vedenje čebel, ki so prijazne do matice, je popolnoma drugačno, saj se ne oklepajo matičnice, ne pikajo vanjo, z nje jih je mogoče odstraniti z rahlim dotikom, sproščajo nosanovo žlezo in trepetajo s krili ter na ta način prosijo za sprejem matice.

Če se je izrojenec že sprevrgel v trotovca – znak za to je grbasta zalega –, je edino pravilo, da ga podremo. Družini zapremo žrelo in vse sate zložimo na kozico, da se čebele napijejo medu, nato pa pribli-žno 10 m pred čebelnjakom ometemo vse čebele.

In na koncu naj še enkrat ponovim: izrojenec je »skladišče« varoj, in ko v njem še ni pokrite zalege, zaradi česar so varoje na čebelah, imamo edinstveno priložnost, da jih uničimo. S tem bomo izrojencu omogočili optimalen razvoj do pozne jeseni, ko se bomo znova spopadli z varojam.