Čebelarstvo Auguštin

Oblikovanje narejenca

Čebelarji z izvajanjem različnih tehnoloških ukrepov vzdržujemo močne in odporne čebelje družine ter hkrati ohranjamo populacijo varoj na še dopustni ravni. Tako je v tem letnem času priporočljivo izvajati apitehnične ukrepe, s katerimi izrabimo potenciale rojilnega razpoloženja oz. razmnoževanja čebeljih družin, ter ob tem pridobivati neoporečen vosek. Eden izmed takšnih apitehničnih ukrepov je tudi odvzemanje zalege.

Čebeljim družinam odvzemamo zalego iz različnih razlogov, npr. za oblikovanje narejencev, preprečevanje rojilnega razpoloženja, krepitev družin na paši itd. Z vsakim odvzemom pokrite zalege iz družine izločimo tudi nekaj varoj. Koliko varoj na ta način odstranimo iz družine, je odvisno tako od napadenosti kot tudi od obsega odvzete pokrite zalege.

Mlade družine z zalego lahko narejamo v obdobju zaviranja nastanka rojilnega razpoloženja, to je čim prej v maju in juniju. Temu ustrezna naj bo tudi moč narejenca. Za majskega narejenca potrebujemo 1–2 sata, za junijskega pa 3–4 sate pokrite čebelje zalege. Nato ga širimo in oskrbujemo, da se bo razvil v družino, ki bo sposobna prezimiti v eni etaži gospodarskega panja.

Ekonomsko najbolj upravičeno je zgodnje narejanje mladih družin, torej že maja, saj z manj zalege in manj čebelami dosežemo enak cilj, kot če jih narejamo pozneje z več zalege in več čebelami.

Mlado družino ali narejenca lahko v tem obdobju naredimo na zelo preprost način. Iz močne čebelje družine vzamemo dva sata po večini pokrite zalege skupaj s čebelami in ju vstavimo v prašilček oz. v prazno naklado. Pri tem moramo seveda paziti, da iz družine ne odvzamemo matice.

Na vsako stran pokrite zalege dodamo meden sat in satnico ter vse skupaj prenesemo na drugo stojišče, ki je od prejšnjega oddaljeno vsaj 3 km, tako da se pašne čebele ne morejo vračati v staro domovan­je. Če v naravi ni paše, narejenca krmimo s sladkorno raztopino. Iz mlade zalege bo čebelja družina potegnila matičnike. Te po devetih dneh uničimo in družini dodamo odbran pokrit matičnik, ki ga ovijemo z alufolijo. Tako zaščiten matičnik čebele ne morejo pregristi. Nazaščiten pustimo le del matičnika, ki ga matica pregrize, da se osvobodi. Matičnike pridobimo iz pazljivo izbrane čebelje družine, ki mora biti mirna, nerojiva, številčno najmočnejša in dobra medarica. Obstaja namreč velika možnost, da bodo matice, vzrejene iz takšne zalege, nasledile lastnosti takšne družine.

Pri narejencu z zrelim matičnikom se po približ­ no dveh dneh izleže mlada matica, ki bo po uspešni oprašitvi začela zalegati v desetih dneh. Po približ­ no 25 dneh so takšne čebelje družine brez pokrite zalege, zato so vse varoje na odraslih čebelah, tako da jih je mogoče uničiti. Zatiranje izvedemo po navodilih veterinarja NVI. Po dveh tednih od dodajanja zrelega matičnika narejenca prvič pregledamo in ugotovimo, ali matica zalega in ali ima družina dovolj hrane. Po potrebi lahko ob tem opravimo tudi pomik čebeljega gnezda.

Že pred leti je veljalo nenapisano pravilo, po katerem »tisti čebelar, ki nima mladih in rezervnih družin, nima medu«. To je veljalo zlasti tedaj, ko varoza še ni bila velik problem. Dandanes bi se to pravilo glasilo: »Čebelar, ki nima rezervnih družin, nima čebel.« Glede na to torej izrabite vsako priložnost za narejanje mladih družin, saj bodo te prihodnje leto nosilke vašega čebelarstva.