Čebelarstvo Auguštin

Narejanje ometencev

Dandanes moramo čebelarji redno obnavljati čebelje družine. To lahko naredimo na različne načine, med katerimi je eden izmed uporabnejših narejanje ometencev, tj. umetnih rojev iz suhih čebel. Ta način je zelo uporaben predvsem pri čebelarjenju v panjih z omejeno prostornino, saj z odvzemom presežka čebel razbremenimo osnovno čebeljo družino.

Mlado družino naredimo iz suhih čebel, ki smo jih ometli s satov ob predvidoma zadnjem točenju, tj. po kostanjevi paši. Za narejanje ometenca po kostanjevi paši – to je še zadnji primerni čas za to opravilo – potrebujemo od 2,5-3 kg čebel in mlado oprašeno matico. Te ometemo iz odbranih močnih družin s satov s pokrito zalego, ki so tik pred izleganjem, ali s tistih, v katerih se delno že izlegajo mlade čebele, ter z mediščnih satov.

Čebele po navadi ometamo v posebej pripravljen zaboj za narejanje ometencev. Ta ima na obeh navpičnih stranicah vgrajeno mrežo, na zgornji strani pa ima lesoniten pokrov, ki je ob straneh vgrajen v vodila, in zelo uporaben pločevinast lijak, ki ga uporabljamo za vsipanje čebel v vse zaboje. V zaboj na tehtnici ometemo čebele iz več družin, vendar iz posamezne družine ne več kot tretjino skupne teže ometenca, kajti v nasprotnem se bodo čebele steple med seboj. Posebej moramo paziti, da ne odvzamemo matice, in kar je še posebej pomembno, da so čebelje družine zdrave. Čebelam dodamo v matičnici zaprto oprašeno matico in zaboj prenesemo v hladen in temen prostor.

Po 48 urah tak umeten roj pretresemo v manjši panj z največ desetimi sati. V sredino takega panja damo tri zgrajene mlade in lepe sate, preostali prostor pa zapolnimo s satniki z vtrtimi satnicami. To naredimo v čebelnjaku, ki je vsaj 3 km oddaljen od prvotnega, saj bi se v nasprotnem čebele vračale v panje, iz katerih so bile odvzete. Matičnico z matico postavimo v sredino panja na zgornjo letev satnika, še pred tem pa odpremo prehod, ki je zapolnjen s sladkorno pogačo.

Tako oblikovani družini še ne odpiramo žrela panja, temveč ji dodamo sladkorno raztopino in počakamo do jutra, ko ga le nekoliko odpremo. Taka družina je čez noč porabila dodano hrano in začela graditi satje. Ko čebele osvobodijo matico iz matičnice, se njihova gradilna vnema še poveča. Čebelar mora poskrbeti, da bo imela taka družinica vedno dovolj hrane. Matica že v nekaj dneh zaleže dva do tri sate, s tem pa je ometenec že postal manjša čebelja družina.

Ker v čebelji družini še ni pokrite zalege in so vse varoje na čebelah, je to idealen čas za zatiranje varaj – uničimo jih z uradno registriranim zdravilom na podlagi oksalne kisline po navodilih veterinarja NVI, to opravilo pa vpišemo v dnevnik veterinarskih posegov.