Čebelarstvo Auguštin

Marec

Marec je prvi spomladanski mesec. Utrujeni od sivih, hladnih in kratkih zimskih dni se veselimo prvih toplih žarkov. Čebele so iz dneva v dan bolj živahne, kajti narava se prebuja in tudi paše je iz dneva v dan več. Zacvetijo prve znanilke pomladi, ki ob sončnih dnevnih privabljajo čebele iz panjev. Pravo veselje jih je gledati, kako v panje prinašajo cele koške rumene obnožine.

Mesec marec je navadno še toliko hladen, da nam pri čebelah na splošno dopušča le najnujnejša opravila, pa še za ta moramo počakati, da se temperatura povzpne vsaj na 10 °C v senci. Prve preglede opravimo zelo na hitro, saj moramo paziti, da v panju ne izgubimo preveč toplote in da čebeljih družin ne vznemirjamo preveč. Ob prvem pregledu nakladnih panjev izrabimo njihove prednosti, tako da od zadaj privzdignemo podnico in takoj ugotovimo, koliko hrane ima še družina. Pred odpiranjem panja snamemo streho in jo obrnjeno položimo na sosednji panj, tako da jo lahko uporabimo kot priročno delovno mizo, ter puhnemo dim skozi odprtino pokrova. Nikoli ne dimimo skozi spodnje žrelo, ker bi s tem odgnali stražarke in tako tujim čebelam omogočili vdor v panj. S panjskim dletom dvignemo pokrov, ga očistimo voščenih nastavkov in čebele še enkrat pokadimo. Staremu čebelarskemu mačku zadostuje že pogled z vrha, da ugotovi stanje čebelje družine.

Jeseni pred zazimljenjem družin smo zaradi boljše ventilacije iz panja umaknili krajni sat. Tako je zdaj zamikanje oz. listanje satov preprosto, hitro in natančno. Ne da bi čebele mečkali, ugotovimo število zaleženih satov, moč družine idr. Ob tej priliki preuredimo tudi čebelje gnezdo v panju. Gnezdo premestimo v sredino naklade, pri tem pa pazimo, da imajo čebele tudi ob slabem vremenu z obeh strani dostop do hrane. Ta ukrep čebelam olajša uravnavanje toplote in ugodno vpliva na spomladanski razvoj. Ob premeščanju čebeljega gnezda lahko natrgamo pokrovce na medenih satih. Če prezimujemo v dveh nakladah, čebelja družina pa zaseda le manjši prostor ene naklade, odstranimo nezasedeno naklado. Tudi s tem čebelam olajšamo uravnavanje toplote, to pa ugodno vpliva na spomladanski razvoj.

Premik čebelje družine

Najprej pogledamo v panje, ki smo jih na dan čistilnega izleta označili kot sumljive, in panje, pri katerih smo pri zamenjavi podnic ugotovili pomanjkanje hrane. Prva večja poraba hrane se začenja šele zdaj, ko se je začel širiti krog zalege. V tem mesecu družine porabijo približno po 2 kg hrane. Družina se bo normalno razvijala, če bo imela v satju vsaj 8 kg zaloge hrane. Vsak dober čebelar mora imeti čez zimo vedno v zalogi  vsaj nekaj satov medu.

Če matici primanjkuje hrane, zelo omeji zaleganje, zato se družina ne razvija. Lačni in oslabeli družini dodamo rezervne medene sate s cvetnim prahom in jih zamenjamo s praznimi. Sate s hrano pred dodajanjem segrejemo na sobno temperaturo in jih z vilicami odpremo ali vsaj napraskamo, tako da bodo začele čebele med prenašati takoj. Matica dobi občutek, da so čebele nabrale med, zato začne intenzivneje zalegati. Vsak dober čebelar mora imeti pozimi vedno v zalogi vsaj nekaj satov medu s cvetnim prahom. Če pa medenega satja nimamo, priporočam toplo sladkorno raztopino, vendar le ob toplejših dnevih.

Iz stanja pokrite zalege ugotovimo naslednje:
– Če je zalega strnjena in ravna, je matica dobra.
– Če je zalega razmetana in ravna, se je zmanjšalo zaleganje matice, to pa ne zagotavlja napredka družine.
– Če je čebelja zalega razmetana in grbasta, je matica postala trotava. Taka matica je izčrpala semenčice, to pa utegne povzročiti propad družine.
– Če je zalega razmetana In grbasta, v posameznih celicah na satju pa opazimo več jajčec, je to trotar. V njem zalegajo lažne matice.

Pri spomladanskem pregledu več časa namenimo tistim družinam, ki niso normalno prezimile. V srednje urejenem čebelarstvu čez zimo in spomladi povprečno odmre približno 10 odstotkov družin.Naj pogostejši vzroki odmiranja so:
– Stara matica je odmrla. Takšni brezmatični panji so prvi spomladanski plen roparic, ki mu poberejo vso hrano, tako da na koncu družina odmre od lakote.
– Družina ni imela dovolj hrane. Zaradi prepoznega krmljenja je matica zalegla premajhno število zimskih čebel. Vzrok je lahko tudi ta, da se je jeseni, ko ni bilo več možnosti preverjati zaloge hrane, zgodil tihi rop.
– Zaradi hudega kratkotrajnega mraza ter zaradi nepravilne razporeditve hrane zunaj prezimovalne gruče je družina ni mogla doseči iu je odmrla od lakote.
– V panj je skozi podnico s previsokim žrelom vdrla rovka. Zaradi nemira se je družina razlezla, porabila več hrane in odmrla.
– Čebele so bile hudo okužene z varojo, zaradi napada tega zajedavca pa so se razlezle in odletele. Posledica tega je, da so propadli panji prazni, brez mrtvic in z obilico hrane v satju. V družinah moramo varoo zatirati že po 20. juliju, ko iztočimo med, tako da zimske čebele, ki jih matica v tem obdobju zaleže, ostanejo zdrave.
Čebelje družine, ki samo životarijo ali so brezmatične, združimo z močnimi. Šibkejše družine z matico moramo stisniti z ločilnim lesenim satom oz. desko na pet satov, saj s tem zmanjšamo prostor za ogrevanje ter čebelam olajšamo vzdrževanje mikroklime v panju. Te družine pozneje združimo z močnejšimi, če pa teh nimamo, jih okrepimo s čebelami in zalego iz rezervnih družin.
Predvsem zadnja leta opažamo zelo velik propad čebeljih družin. Na propad vplivajo različni dejavniki, kot so: varoja, neugodne vremenske razmere in zastrupljenost narave s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki so strupeni za čebele. Prejšnje leto je bilo tisto leto, v katerem so se združili vsi ti trije negativni dejavniki, zato se moramo letos še posebej previdno in z občutkom že zdaj lotiti nege oslabljenih čebeljih družin. Eden od ukrepov je zgoraj opisano stiskanje družine na čim manjši prostor. Za ohranitev števila družin je priporočljivo, da imamo v svojem čebelarstvu vsaj 20 odstotkov rezervnih družin. Te navadno prezimujemo na petih do sedmih satih. Praviloma imajo rezervne družine mlade matice, zato bolje prezimijo in se spomladi hitreje razvijejo kot marsikatera normalna družina. Spomladi jih uporabimo le, če matico izgubi močna družina, sicer jih oskrbujemo kot normalne, saj bodo v razvoju zelo hitro uspešnejše od preostalih.


Za pospeševanje ali spodbujanje razvoja v tem obdobju lahko uporabimo:
– postopke, pri katerih ne uporabljamo dražilnega krmljenja,
– postopke, pri katerih uporabljamo različne načine dražilnega krmljenja.

Cilj vseh teh postopkov je čim hitreje doseči kar največji razvoj čebelje družine, tako da bo ta maksimalno izrabila prvo glavno pašo.
Najpreprostejši postopek pospeševanja razvoja brez dražilnega krmljenja je, da z vilicami natrgamo ali napraskamo pokrovce na medenih satih. Čebele bodo takoj začele prenašati med, matica bo dobila občutek, da je v naravi paša, zato bo začela intenzivneje zalegati.
Druga dva tipična postopka za nakladne panje sta obračanje in zamenjava naklad. Spomladi ima čebelja družina zalego v najtoplejšem južnem delu panja, ki je po navadi spredaj pred žrelom, hrano pa zadaj, v hladnem, severnem delu panja. Naklado dvignemo in jo obrnemo za 180 °, tako da je zdaj zalega v hladnem delu panja, med pa v toplejšem delu. Ob prenašanju medu iz toplejšega v hladnejši del panja se pojavi intenzivnejše za-leganje matice in s tem tudi hitrejši razvoj čebelje družine.

Zamenjava naklad

Spomladi je v plodiščni nakladi nakladnega panja poleg zalege tudi nekaj medu in cvetnega prahu, večina hrane pa je v mediščni nakladi, če je čez zimo nismo shranili in čebeljo družino prezimili le v plodiščni nakladi. Mediščno naklado z medom podstavimo pod plodiščno naklado, v kateri so čebele in zalega. Čebele ne trpijo, da je pred žrelom med, saj ga nagonsko skladiščijo nad zalego, zato bodo začele med iz spodnje naklade nositi v gornjo naklado nad zalego in poleg nje. S tem smo ustvarili razmere, podobne tistim ob dobri paši, med katero matica nenehno zalega. S takšno manipulacijo dobimo tudi do 16 satov zalege, sočasno pa je to tudi prvi korak k preprečevanju rojenja.

Oba omenjena postopka je treba prilagoditi razvoju in moči čebelje družine, pa tudi vremenskim razmeram. Z obračanjem in zamenjavo naklad povzročimo spremembo mikroklime in hitro povečanje prostornine panja. Pod mikroklimo panja razumemo temperaturo, vlažnost, koncentracijo ogljikovega dioksida in kisika v panju. Največji vpliv na pravilen razvoj čebel ima prav temperatura.

Prav paša na vrbi ivi

Če dražilna postopka izvedemo prezgodaj, čebelja družina ne obvlada več mikroklime panja, tako da namesto pospešenega razvoja dosežemo nasproten učinek, to je nazadovanje čebelje družine. Skratka, pozorni moramo biti na to, da je pravi postopek uporabljen ob pravem času.
Mnenja glede spomladanskega dražilnega krmljenja s krmnimi pogačami ali s sladkorno raztopino so pri čebelarjih zelo deljena. Če se zaloga hrane ob gnezdu hitro zmanjšuje in če nimamo rezervnega medenega satja, tako rekoč nimamo druge izbire, kot da čebelam dodamo hrano z dražilnim krmljenjem. Številni čebelarji prisegajo na uporabo krmnih pogač. Pri tem pa moramo biti previdni, kajti čebele za predelavo te hrane potrebujejo več vode, ta pa utegne ob mrazu in slabem vremenu povzročiti nemalo težav.

Skratka, čebelji družini je v vsem njenem življenjskem obdobju treba omogočiti boljše življenjske razmere, kot jih ima sama. To je še posebej pomembno marca, saj ji samo na ta način lahko zagotovimo pospešen razvoj.