Čebelarstvo Auguštin

Kako postati čebelar ?

Slovani v splošnem, Slovenci pa še posebej, smo tradicionalno vezani na čebelarstvo, čebele in njene pridelke. Med starimi narodi so bili še posebej Slovani poznani po reji čebel. Ogromna prostranstva gozdov, polna medovitih dreves so omogočala idealne pogoje za življenje čebel, katerih pridelke so naši predniki že tedaj uporabljali za sladkanje svojega vsakdana. Čebelarstvo je sčasoma postajala dejavnost s katero so se ukvarjala mnoga gospodinjstva starih Slovanov.

Ker imamo Slovenci čebelarstvo v genih, ni presenetljivo da vsak večji kraj poleg cerkve in kozolca, krasi tudi kakšen čebelnjak. Čeprav je čebelarstvo kot dejavnost privlačna za ljudi različnih poklicev, spolov in starosti, pa obstaja pri delu s čebelami omejitveni faktor imenovan alergija na čebelji pik. Ljudje ki so alergični na čebelji pik se ne smejo ukvarjati s čebelarstvom, ker s tem izpostavljajo svoje zdravje preveliki nevarnosti. Pred začetkom dela s čebelami je priporočljivo obiskati kakšen tečaj, delavnico ali šolo za čebelarje začetnike, oziroma preštudirati eno izmed mnogih čebelarskih knjig. S tem si bomo pridobili vsaj nekaj osnovnih informacij, ki nam bodo prišle prav pri praktičnem delu s čebelami.

Najpomembnejša odločitev pri čebelarstvu je odločitev s katerim panjskim sistemom bomo čebelariti. Morebitni kasnejši prehod na drug panjski sistem, nam bo povzročil dodatne stroške, izgubo časa in veliko glavobolov. Večina naših starejših čebelarjev je odrasla z panjem, ki ga skrajšano imenujemo AŽ panj in je najbolj zastopan v Sloveniji. Vendar, danes vsi domači in tuji čebelarski strokovnjaki priporočajo nakladne panje. Dokazano je, da s takšnimi panji vzredimo močnejše čebelje družine, ki prinesejo več medu. Običajno začnemo čebelariti z tremi do petimi čebeljimi družinami, ter vzporedno z pridobljenim znanjem in izkušnjah po želji širimo čebelarstvo. Priporočljivo je stopiti v stik s čebelarjem iz okolice, ki nam bo v pomoč z navodili in nasveti, ter svoje čebelje družine obvezno registrirati pri pristojnem veterinarju ali čebelarskem društvu.

V kolikor hočemo imeti danes čebele in postati čebelar, nam ni potrebno tako kot včasih hoditi po gozdu in iskati dupla naseljena s temi pikajočimi žuželkami. Do čebel lahko danes pridemo na naslednje načine:

nakup naravnih rojev
nakup umetnih rojev
nakup celotnih panjev s čebelami

Do čebel najcenejše in najenostavnejše pridemo z nakupom naravnih rojev. Rojenje je naraven pojav, s katerim čebelja družina zagotavlja obstoj vrste, zato ne obstaja možnost, da bi se čebele vračale nazaj v staro bivališče. Pri tej obliki nakupa čebel mora imeti čebelar začetnik v naprej pripravljen čebelji panj, satnice in ostalo potrebno čebelarsko orodje .

Druga oblika nakupa čebel je nakup čebel na satih ali umetnega roja. Umetni roj je del čebel, ki smo ga odvzeli iz panja normalne velikosti in moči. Iz čebeljega panja odvzamemo tri sate z zalego in dva sata z medom in cvetnim prahom, ki jih postavimo v plemenilček s čebelami vseh generacij in z matico. Takšni roji so sicer dražji od naravnih rojev, vendar pa so popolnejši in v razvoju dosežejo poln razmah. Če takšne roje kupimo maja ali pozneje se do zime razvijejo v normalne družine. Takšnih rojev ne smemo kupovati v neposredni bližini, da se čebele, ki izletajo, ne bi vrnile nazaj na staro prebivališče.

Tretja oblika nakupa čebel je nakup celotnega panja s čebelami , ki je za čebelarskega začetnika najdražja in najbolj tvegana možnost. Zaradi pomanjkljivega znanja začetniki niso sposobni izkoristiti možnosti takšnih družin, zato so pogosto razočarani nad svojimi rezultati Prav tako pri takšnem začetku čebelarjenja obstaja nevarnost nakupa starih panjev, ki so pogosto okuženi ali panjev nestandardnih mer, ki so pri širjenju čebelarstva neuporabni.

Pri nakupu čebel in začetku čebelarstva se moramo zavedati, da so tudi čebele domače živali, ki potrebujejo čebelarjevo skrb in nego. V kolikor jim bomo to nudili, nam bodo to vrnile z obilnim pridelkom zdrave in naravne hrane. Koristi čebel pa niso samo materialne narave ampak tudi duhovne, kar je pa nemogoče izmeriti.