Čebelarstvo Auguštin

Kako do kvalitetnih trotov ?

 

Za ohranjanje čistosti kranjske čebele ne zadostuje zgolj menjavanje matic, ampak je potrebno iz rasno primernih družin vzrediti tudi dovolj trotov, s katerimi se bodo sprašile matice ob njihovi naravni menjavi.

Na žalost je na splošno razširjeno mnenje, da je trot  moški predstavnik čebelje družine z življenjski ciljem, da se pari z matico in da so troti škodljivi za vse ostalo v panju. Glede na to  mnenje, veliko čebelarjev porabi  preveč časa za uničevanje trotov in trotovske zalege, s ciljem zmanjševanja števila varoj v čebelji družini.  Lahko pa v enem stavku rečemo, da » v tistem panju, kjer ni trotov, med  čebelarsko sezono ni medu«. Iz vsega tega se lahko naučimo pomembne lekcije, da imajo troti pomembno vlogo pri oploditvi matice, njihova prisotnost v panju pa pomembno vpliva na splošno delovno sposobnost in razpoloženje čebel.  
Že dolgo je znano, da so troti produkt matere, da nimajo očeta in  da genetske lastnosti podedujejo po materi, babici in dedku. Ker so rojeni iz neoplojenih jajčec, ki jih lahko položi oplojena, neoplojena matica ali  v določenih primerih tudi čebela delavka,  je v njihovih celicah 16 kromosomov. Znano je tudi dejstvo, da trotom ni prepovedan vstop v nobeno čebeljo družino, ker nimajo  Nosanove žleze,  ki  izloča hlapne substance ali feromone, ki  so znak za prepoznavnost med čebelami. To trotom omogoča, da prostovoljno zapustijo domačo čebeljo družino in se čez dan znajdejo v več panjih, ki so oddaljeni tudi po nekaj kilometrov zračne razdalje.
Te genetske lastnosti trotov  so  v naravnih razmerah razvoja čebelje  družine ključne za vzdrževanje vrste. Čebelje družine, ki živijo v velikih gozdovih na veliki razdalji drug od druge, bi se težko ohranile brez teh značilnosti trotov, saj se bi  matice dolga leta parile v tesnem sorodstvu. Neredko imajo v številnih čebelnjakih, ki so izolirani, troti iz istega čebelnjaka prednost pri parjenju z neoplojeno matico. To vodi do parjenja v najtesnejšem razmerju, kar pomeni, da bo veliko  število jajčec oplodila sperma trotov v najbližji zvezi z matico. Čebelarji to pomanjkljivost  zlahka opazimo, ko vzamemo v roke sat z zalego in na satu vidimo presledkasto zalego.
Število trotov v družini nadzirajo predvsem delavke, prvič z graditvijo trotovskih celic in drugič z pripravo teh celic za zaleganje, saj se matica tistih celic, ki niso pripravljanje za zaleganje, izogiba, vanje pa čebele pogosto shranijo med. Pri naravni gradnji satovja je približno 10 % celic trotovskih. Število trotovskih celic se spreminja z velikostjo družine. Vsekakor pa je število trotov v družini manjše od števila trotovskih celic. V srednje močnih družinah je v povprečju od 1500 do 2000 trotov, kar predstavlja slabih 5 % skupnega števila osebkov.
Zdrave, močne in vitalne trote lahko vzrejamo le v močnih in zdravih čebeljih družinah, z dovolj hrane in dnevnim vnosom nektarja ter cvetnega prahu. V šibkih čebeljih družinah so troti slabo hranjeni in fizično šibki, zato redko izletavajo iz panjev, njihova sperma pa ni kakovostna, kar je zelo pomembno za izpolnitev prve zahteve glede  njihove kvalitete. Druga pomembna zahteva pri trotih je njihov izvor. Troti bi morali izhajati iz čebeljih družin, ki so rasno čiste, mirne, dobre  medarice in ki pretirano ne rojijo. Tretja zahteva za trote je, da ima čebelnjak ne samo zadostno število trotov , ampak da ti izhajajo iz štiri do petih matic, ki si med seboj niso v sorodstvu.
Če želimo, da bomo imeli v obdobju, ko na vejah že visijo prvi roji, dovolj spolno zrelih in kvalitetnih trotov si jih mora vsak čebelar, ki se resno ukvarja s čebelarstvom, priskrbeti sam.  To napravimo  tako, da  si v čebelnjaku že  jeseni izberemo štiri do pet čebeljih družin, ki po svojih pozitivnih lastnostih odstopajo od drugih. Takšne družine morajo biti rasno čiste, mirne, nerojive, živalne in biti dobre medarice. Bistveno je, da matice v teh družinah med seboj niso v sorodstvu.
V drugi polovici meseca marca iz teh družin odvzamemo krajni medeni sat in s pomikanjem ostalih satov v sredini gnezda napravimo prazen prostor v katerega vstavimo  gradilni satnik.  Odbrane čebelje družine moramo vsakodnevno hraniti s 0,25 l sladkornega sirupa.  Vsak dan  zvečer, ne glede na zalogo medu in  vnos nektarja, družine krmimo s  sladkornim sirupom v razmerju 1:1. Čez 2-3 dni bodo čebele v praznem satniku izgradile satje s trotovskimi celicami. Ker se satje nahaja med zalego, čebele pa dražilno krmimo, ga bo matica hitro zalegla z neoplojenimi jajčeci. Zahvaljujoč sladkornemu sirupu, vnosu nektarja in cvetnega prahu bomo po 35 dneh  dobili:

  • tudi do 10.000 zdravih in vitalnih trotov, ki si niso v sorodstvu, saj izvirajo iz matic, ki niso sestre,
  • s temi troti se bo zgodaj spomladi oplodilo večina matic,
  • če se v prvem letu s temi troti opraši 10 – 20 % matic, se ta proces kvalitetne oprašitve matic nadaljuje  tudi v naslednjih letih, ne da nam bi bilo potrebno intervenirati.

Ker troti z oploditvijo matice prenesejo 75% svojih genetskih lastnosti na čebelo delavko, se sprememba v pozitivnem smislu opazi v prvem, zlasti pa v drugem in naslednjih letih. Te spremembe bodo čebelarji opazili po višjih pridelkih medu, v povprečju za približno 15-30%. To je posledica tega, da  bodo čebelje družine šle v zimo bolj vitalne, z več mladimi čebelami in bo zato družina manj obremenjena z nosemo, poapnelo zalego in drugimi bolezni. Spomladi se bo čebelja družina  hitreje razvijala in imela manjši rojilni nagon.  
Ker je trot zelo pomemben nosilec genskega zapisa, ki se prenaša na potomstvo, bo treba tudi pri vzreji matic za naše lastne potrebe veliko več pozornosti nameniti odbiri družin za vzrejo trotov. Zavedati se moramo, da že ena družina čebel z rumenimi obročki na zadkih vzredi večje število trotov, ki lahko krepko »onesnažijo« svojo ožjo in širšo okolico. Če bomo čebelarji hoteli ohraniti čisto kranjico, bomo morali več časa nameniti odbiri družin, iz katerih bomo vzrejali matice in trote.  Zgoraj opisana metoda pa je le en kamenček v mozaiku h ohranjanju naše kranjske sivke.