Čebelarstvo Auguštin

Nasveti

Čebelja družina pozimi

Zima z nizkimi temperaturami in obilico snega je zelo kritično obdobje v življenju vsakega živega bitja. Čebele pri temu niso…

Osnovni pogoji za močne čebelje družine

V Sloveniji gojimo avtohtono kranjsko čebeljo pasmo (Apis mellifera carnica), ki živi v skupnosti imenovani čebelja družina. Čebeljo družino sestavljajo…

Dober za čebelarja, slab za čebele

Ko se čebelja družina pripravlja na prihajajoče prezimovanje, je glavna  naloga čebelarja, da ji zagotoviti zadostne količine hrane. Poleg količine…

Vzroki za slabiče in njihova sanacija

V vsakem čebelnjaku imamo nadpovprečne družine, ki so zelo mirne, živalne in prinesejo rekordne količine medu, in podpovprečne, katerih del…

Prednosti in pomankljivosti panjev iz stirodurja

»Naravno prebivališče čebel so v divjini votla drevesa, skalne razpoke, luknje in špranje v starem zidovju ali poslopjih. Človeška umnost…

Vlaga v čebeljem panju

Poglavitni pogoji za uspešno prezimovanje čebelje družine so: njena optimalna številčna moč, zadostna količina kakovostne hrane in njeno dobro zdravstveno…

Tiha zamenjava matice

Preleganje ali tiha zamenjava matice je naravni pojav v čebelji družini. Ko je matica ostarela ali izčrpana, jo čebele zamenjajo…

Kako do kvalitetnih trotov ?

  Za ohranjanje čistosti kranjske čebele ne zadostuje zgolj menjavanje matic, ampak je potrebno iz rasno primernih družin vzrediti tudi…

Ugotavljanje stanja čebelje družine pozimi

Med prezimovanjem čebeljih družin ne smemo vznemirjati. Njihovo stanje pa kljub temu lahko preverimo, ne da bi jim skalili zimski…

Načini taljenja voščin

. V čebelarstvu obstaja kar nekaj opravil, ki bi se jim čebelarji najrajši nekako izmaknili. Med te gotovo sodi taljenje…

Zamenjava in taljenje starega satja

Vosek je eden najdragocenejših čebeljih pridelkov. Po ekonomskem pomenu je za večino čebelarjev na drugem mestu, takoj za medom, vendar…

Čebele v zimskem obdobju

Zimsko obdobje je za večino živali neugoden letni čas, povezan s pomanjkanjem hrane in mrazom. V naših podnebnih razmerah za…

Reševanje kristalizacije medu

Klimatski pogoji  so v letošnji   pašni  sezoni so v večini Slovenije povzročili pojavo mane.  Manin med ni primeren za zimsko…

Ponarejanje voska

Čebelarji vosek po večini uporabljamo za izdelavo satnic. Ker so za izdelavo satnic poleg posebne opreme potrebne tudi velike izkušnje,…

Kdaj čebele stradajo

Čebelja družina v normalnih pogojih v enem letu potrebuje 30–40 kg cvetnega prahu in 60–80 kg medu. V poznem poletju,…

Čebele ne vidijo rdeče barve

Zakaj čebele ne morejo biti levičarji ? Preprosto, zato ker ne prepoznajo rdeče barve, kljub temu da imajo pet očes. Zunanja…

Čebele- vinogradniki

Obdobje od konca avgusta do prve polovice oktobra je tisto, v katerem v Sloveniji poteka večina trgatev. Vinogradi so že…

Pomen gradilnega satnika

Čebelarji za zatiranje varoj poleg uradno registriranih in dovoljenih sredstev uporabljamo tudi različne apitehnične ukrepe. Zaradi zmanjševanja učinkovitosti registriranih sredstev…

Spomladansko krmljenje čebel

Spomladansko krmljenje čebel je tema, o kateri se pogosto krešejo mnenja čebelarjev. Številni čebelarji namreč hvalijo spomladansko krmljenje čebel s…

Spomladanski pregled čebeljih družin

Ena izmed najpomembnejših in najbolj občutlji­vih spomladanskih nalog v čebelnjaku je temeljit pre­gled čebeljih družin. Po njem dobimo točen odgovor…

Označevanje čebelje matice

Razvoj čebeljega panja s premičnim satjem je omogočil temeljito raziskovanje dogajanja v čebelji družini. To je povzročilo uvajanje novih tehnologij…

Apitehnični ukrepi

Izkušnje čebelarjev z zatiranjem varoj v Sloveniji so se v obdobju od odkritja tega sovražnika čebel in čebelarjev, pa vse…

Priprava čebel na pašo

Smo v prelomnem obdobju spomladanskega razvoja čebeljih družin in čebelarjevega dela v čebelnjaku. V prvih dneh pomladi se občutno poveča…

Nakup čebeljih družin

Slovani, še posebej pa Slovenci, smo tradicionalno navezani na čebelarstvo, čebele in čebelje pridelke. Velikanska prostranstva gozdov s številnimi vrstami…