Čebelarstvo Auguštin

Spomladanski pregled čebeljih družin

Ena izmed najpomembnejših in najbolj občutlji­vih spomladanskih nalog v čebelnjaku je temeljit pre­gled čebeljih družin. Po njem dobimo točen odgovor na vprašanji, kako so čebele prezimile in kaj je treba v prihodnje narediti za njihov hitrejši spomladanski razvoj. Ob vsakem letnem času je treba vsak pregled čebelje družine izvesti v kar najkrajšem času. To še posebej velja za spomladanske preglede, kajti čebe­lja družina tedaj še ni številčna in zato težko vzdržuje potrebno toploto v zalegi.

Če je konec februarja ali marca temperatura višja od 12 °C, lahko ob prvem čistilnem izletu opravimo prvi »leteči« pregled čebeljih družin. Pri tem iz panja odstranimo 1-2 krajna sata, preostale pa pazljivo listamo, da ugotovimo, ali je v panju zalega. Hkrati s preverjanjem zalege preverimo tudi zalogo hrane. Po potrebi lahko še očistimo podnice. Če so bile čebelje družine zazimljene z mlado, oprašeno matico, z veliko čebelami, izleženimi v prvi polovici avgusta, in z zadostno zalogo kakovostne hrane, izkušeni čebelarji raje zgolj opazujejo čebele pred žreli in tako ocenijo stanje v panjih.

Temeljit spomladanski pregled čebeljih družin iz-vedemo konec marca ali v začetku aprila. Ob takem pregledu mora biti vreme toplo in mirno, temperatura v okolici čebelnjaka pa se mora povzpeti na 15- 18 °C. Dobro je spremljati vremenske napovedi, saj meteorologi dokaj zanesljivo napovejo vreme za nekaj dni vnaprej. Poleg lepega vremena moramo imeti za prvi pregled čebel pripravljeno vse orodje in druge pripomočke, predvsem pa dovolj časa in miru, kajti delati bo treba mirno in zbrano.
Med temeljitim spomladanskim pregledom čebeljih družin je treba natančno ugotoviti:
a) moč čebelje družine,
b) količino zalege,
c) kakovost matice,
d) količino in kakovost hrane,
e) zdravstveno stanje
Pomemben prvi pogoj za dobro opravljeno delo pri oskrbi čebel so hitrost, mir in zbranost, zato je prav, da se navadimo tako delati takoj na začetku, torej že pri temeljitem spomladanskem pregledu. Svetujem vam, da delate po vnaprej pripravljenem načrtu, po nekakšnem verižnem sistemu, tako da vsak postopek ponovite v vsakem panju.

Moč čebelje družine

Dobro prezimljena čebelja družina mora ob temeljitem spomladanskem pregledu zasedati od štiri do pet s čebelami strnjeno zasedenih ulic med sati na sredini panja. Če pri družini ugotovimo tako ali boljše stanje, če ima torej družina še več zalege in zaseda še več ulic, jo brez skrbi lahko prepustimo nadaljnjemu razvoju, v zapiske pa jo vnesemo kot gospodarsko družino oziroma kot matičarja. Po vsej verjetnosti pa v takem stanju ne bodo vse družine. Tudi pri najbolj skrbnem zazimljenju se zgodi, da določen odstotek družin čez zimo nevarno oslabi. Vzrokov za to je več, največkrat pa so razlog za takšno stanje slabe in nekakovostne matice, pomanjkanje kakovostne zaloge hrane ali pomanjkljiva skrb za zdravstveno stanje čebelje družine v prejšnjem letu. Vsaki takšni oslabeli družini moramo z ustreznim posegom takoj priskočiti na pomoč, če tega nismo storili že po prvem izletnem dnevu. Oslabele čebelje družine z matico že tedaj stisnemo z ločilnim lesenim satom oz. desko na pet satov. S tem jim zmanjšamo prostor za ogrevanje ter olajšamo vzdrževanje mikroklime v panju. Takšne družine zdaj združimo z močnejšimi ali pa jih okrepimo s čebelami in zalego iz rezervnih družin.

Količina zalege

Količino in kakovost zalege ugotavljamo na podlagi površine pokrite in odkrite zalege na satih, zasedenih s čebelami. Če je v panju veliko zalege, ki je strnjena in ustrezne oblike, in če so celice nepokritega satja zaležene z jajčeci, je to dober znak, da je z družino vse v najlepšem redu. V tem obdobju imajo močne čebelje družine navadno 3-4 sate zaležene s pokrito zalego in jajčeci. Ti seveda niso zaleženi prav do robov kot pozneje v maju, ko so družine na vrhuncu razvoja, temveč je – kot tudi mora biti – nad zalego in za njo venec cvetnega prahu in medu. Če gnezdo ni na sredini plodišča, ga ob tej priložnosti pomaknemo tja, da lahko matica enakomerno razširja zalego na vse strani.

Kakovost matice

Vse lastnosti čebelje družine (donos medu, kakovost zalege, mirnost, rojivost, odpornost proti boleznim) so v veliki meri odvisne od kakovosti matice. To zdaj ocenjujemo glede na stanje pokrite zalege, iz katere lahko ugotovimo:
• če je zalega strnjena in ravna, je matica dobra;
• če je zalega razmetana in ravna, je plodnost matice popustila, to pa ne obljublja napredka družine;
• če je čebelja zalega razmetana in grbasta, je matica postala trotovka. Taka matica je porabila semenčice v svoji semenski mošnjici, zato je družini usojen propad;
• če je zalega razmetana in grbasta, v posameznih celicah pa na satju opazimo več jajčec, gre za trotovca, v katerem zalegajo lažne matice;
• če v čebelji družini ni zalege, je družina izgubila matico.

Vsi primeri z izjemo prvega so resni problemi, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje čebelarja. Čebelji družini, ki je brez matice, je treba dodati novo, če jo imamo v rezervi. Če tega ne naredimo, čebele iz močnih družin brez velikih težav najdejo brezmatične družine in jim kradejo med. Ohrabrene z uspehom svojih čebeljih kolegic se jim pridružijo še druge čebele. Tako se vname medsebojen boj, ki se lahko razširi na celoten čebelnjak ter povzroči pomor številnih čebel in uničenje celih čebeljih družin.
Družine brez matice je najbolje takoj združiti z močno družino, ki ima matico. Reševanje družine, v kateri gospodari trotovka ali lažna matica, ekonomsko ni opravičljivo in prav je, da takšno družino združimo z močno.

Količina in kakovost hrane

Uspešno prezimljena čebelja družina mora imeti v tem obdobju v panju tri do štiri sate pokritega medu, to je 6-7 kg medu s cvetnim prahom. Kar takoj si zapomnimo, da je treba pri presojanju zalog računati, da je na 1 dm2 sata na obeh straneh skupaj 300 g medu, če je ta pokrit. Če v panju ni dovolj hrane, pravzaprav nimamo druge izbire, kot da jo čebelam dodamo. Iz rezerve jim dodamo medene sate z nastrganimi pokrovci, da se čebele ne trudijo še z odkrivanjem medu. Če takih satov nimamo in ni prehladno, jih lahko nakrmimo tudi s sladkorno raztopino.
Številni čebelarji spomladi prisegajo na uporabo krmnih pogač. Pri tem moramo biti zelo previdni, saj čebele za predelavo te hrane potrebujejo več vode, to pa utegne ob mrazu in slabem vremenu povzročiti ne-malo težav. Ob zdajšnjem zelo spremenljivem vremenu s hitrimi ohladitvami obstaja nevarnost, da čebele ne bodo sposobne ogrevati celotne zalege. Posledica tega je pojav prehlajene zalege, griže, noseme itd.

Zdravstveno stanje čebel

Med temeljitim spomladanskim pregledom čebeljih družin moramo biti še posebej pozorni na nosemo. Mrtvice čebel iz tistih družin, v katerih posumimo v bolezen, je treba poslati v analizo veterinarski ustanovi. Ker je treba nosemavost zatirati po zakonu, je čebelar dolžan prijaviti sum, da je druži¬na okužena s to boleznijo. Če je z laboratorijskimianalizami in s kliničnimi znamenji ugotovljena akutna oblika te bolezni, bo potrebne ukrepe v okuženem čebelnjaku odredil veterinar NVI.
Prav tako je za zdravstveno stanje čebelje družine pomembno, koliko varaj je še ostalo v družini. Zaradi tega je nujno, da čebelar nenehno preverja naravni odpad varaj. V tem obdobju moramo biti pozorni na družine, pri katerih smo po zadnjem zdravljenju ugotovili večji odpad varaj. V teh družinah bomo morali v nadaljevanju čebelarskega leta, ob medenju, izvajati različne vrste apitehničnih ukrepov (gradilni sat, odvzemanje pokrite zalege, ometenci itd). Če načrtno izvedemo več apitehničnih ukrepov zapored, lahko razvoj varaj preprečimo za več generacij in na ta način vzdržujemo njihovo populacijo v družini na še dopustni ravni.
Konec marca in aprila moramo biti pozorni na znake hude gnilobe čebelje zalege. Ob pojavu suma ali kliničnih znamenj te bolezni nemudoma pokličemo veterinarja NVI.
Med temeljitim spomladanskim pregledom čebeljih družin imamo možnost, da si med delom nekoliko bolje ogledamo tudi zunanjost in lastnosti čebel v posameznih družinah. Še posebej moramo biti po¬zorni na tiste čebelje družine, pri katerih smo opazili čebele delavke z rumenimi obročki. V njih bomo morali letos obvezno zamenjati matice in uničiti čim več trotovske zalege, po možnosti pa kar vso.
Temeljit spomladanski pregled čebeljih družin nam pove, s kakšnimi možnostmi in pod kakšnimi pogoji lahko zastavimo čebelarjenje v sezoni, ki je pred nami. Čebelar mora poznati vse dejavnike, ki ovirajo razvoj čebelje družine, jih pravočasno prepoznati in ustrezno ukrepati. To zahteva veliko dela in truda, vendar se splača. Vsa opažanja pri pregledu čebeljih družin si je treba zapisati, saj nam bodo ti za¬piski v pomoč pri prihodnjem delu.