Mentor

Martin Adlešič  (1933-2013)

Vseskozi je ob moji čebelarski avanturi ob meni z svojimi izkušnjami in nasveti stal  tast Martin Adlešič . Prva leta mojega čebelarjenja sem bil bolj jaz asistent njemu kot on meni, kasneje pa je za menoj popravljal neumnosti, ki sem jih počel pri čebelah.

Diploma NAPREDNI ČEBELAR, ki ga je podelila Zveza čebelarskih organizacij Jugoslavije

Martin  Adlešič je začel čebelariti že leta 1955 s 9 AŽ družinami. Njegova čebelarska zgodovina je trdno povezana z revolucionarnim obdobjem slovenskega čebelarstva. Tedaj so začeli pod pokroviteljstvom ” državnega čebelarstva AGROMEL” uvajati nakladni panj. Tu se je leta 1959 zaposlil tudi sam in tako  iz majhnega čebelarja postal velik čebelar. Že po letu dni so mu zaupali vodstvo samostojnega čebelarskega obrata v Beli krajini s približno 400 panji. Tista leta je s čebelami prepotoval celo Jugoslavijo.
Tako je nastala tudi ta slika, ko so 1963 v Liki na vrisku točili tudi po 140 kg medu po panju.

Enostavnost dela z nakladnim panjem ga je tako navdušila, da je leta 1961 AŽ panje zamenjal z nakladnimi, s katerimi čebelari še danes. Njegov odnos do čebel je bil vedno preudaren, tako da je pri panjih iskal tiste rešitve, ki  so  bile najboljše za čebele, šele potem pa tiste, ki bi olajšale čebelarjevo delo. Dolgoletne izkušnje, pridobljene v velikem čebelarstvu, je prenesel tudi v svoje in jih prilagodil pašnim in pridobitnim razmeram.

Vse negativne strani nakladnega panja je tast skušal odstraniti z inovacijami, kar mu je v veliki meri uspelo. Ko je opazoval druge čebelarje pri zlaganju AŽ panjev v prevozne čebelnjake, je začel takoj premišljevati kako bi to storil z LR panji, kar mu je tudi uspelo, tako da med prvimi v Sloveniji, čebelaril  vrsto let z  88 LR čebeljimi panji v dveh prevoznih enotah.

Pri svojih inovacijah pa ni pozabil niti na čebelarje, tako da je zmanjšal težo panja tako , da je les zamenjal s stiroporom prevlečenim z aluminijasto folijo. Za svoje inovacije je dobil priznanje Antona Žnideršiča, prav tako je bil dobitnik  priznanja Antona Janše I.stopnje.